Saturday, October 13, 2007

11 month update

Kerttu-update:
- ca. 9.5kg and 75cm.
- Walking with support of either adult, furniture or wall
- Standing without support for several seconds - when she's not herself concentrating on it.
- Samples of most recent understood words: Lamppu (lamp), Pupu (bunny), Kello (watch), Tähti (star), Vilkuttaa (to wave).


Kerttu-päivitys:
- n. 9.5 kg ja 75cm
- Kävelee joko aikuiseen, huonekaluun tai seinään tukien
- Seisoo ilman tukea useita sekunteja - silloin kun hän ei itse keskity asiaan
- Esimerkkejä viimeisimmistä ymmärretyistä sanoista: Lamppu, Pupu, Kello, Tähti, Vilkuttaa

No comments: